Hỗ trợ > Monkey Junior

Hướng dẫn kích hoạt

- Bước 1: Truy cập website: https://www.monkey.edu.vn/active-account.html

- Bước 2: Nhập Mã Kích Hoạt và làm theo các bước hướng dẫn tại Website. Sau khi website báo nhập Mã Kích Hoạt thành công, Mã Kích Hoạt không còn giá trị sử dụng.

- Bước 3: Tại thiết bị sử dụng để học, Khách Hàng tải ứng dụng , đăng nhập tài khoản người dùng đã kích hoạt tại website là có thể sử dụng được toàn bộ nội dung chương trình. Video hướng dẫn:

(Link: https://drive.google.com/drive/folders/1xLetAK4QecRHIdW6ZqJcWgeXPPnkK1ln )

Lưu ý: Với các gói học có thời hạn sử dụng, khi nào Khách Hàng có nhu cầu sử dụng chính thức thì mới kích hoạt mã. Kể từ thời điểm mã được kích hoạt tại Website, thời gian sử dụng chương trình sẽ được tính nên nếu kích hoạt xong mà KH không sử dụng luôn thì KH sẽ bị mất quyền lợi về thời gian sử dụng.